Правила на комплекса

Rocca Resort

Правила на комплекса

 

Уважаеми гости, благодарим Ви, че избрахте хотелски комплекс Rocca Resort!

I. РЕЗЕРВАЦИИ:

1. Резервациите се приемат от управителя или дежурния администратор по телефона, чрез формата за запитване на уеб сайта или по и-мейл и се потвърждават до 24 часа след получаване на заявката.

2. За да се гарантира резервацията, се изисква минимум 30% предплащане/депозит от стойността на резервацията, платени до 7 календарни дни след резервацията. Ако в този срок не бъде получено авансово плащане, резервацията се анулира без предупреждение.

3. Можете да заплатите резервация, нощувка или други предоставени Ви услуги в брой, с дебитна/кредитна карта, или чрез банков превод, съгласно действащите в комплекса тарифи в Лева (BGN) или Евро (EUR).

• За банков превод, моля ползвайте следните детайли:
Пощенска банка АД
СТЕЛМ ООД
Банкова сметка: BG77BPBI79321057929205
Банков код: BPBIBGSF

4. При анулиране на резервация до седем работни дни преди началната дата не се дължи неустойка. При анулиране на резервация по-малко от седем работни дни преди датата на пристигане се дължи неустойка в размер на 100% от предплащането/депозита по резервация, но не по-малко от стойността на първата нощувка.

5. При неявяване се дължи неустойка в размер на 100% от предплащането/ депозита, но не по-малко от стойността на първата нощувка.

6. При анулиране на резервации по промоционални или празнични пакети, по-малко от петнадесет работни дни преди началната дата, се дължи неустойка в размер на 100% от предплащането/депозита.

7. При анулиране на корпоративни мероприятия до петнадесет работни дни преди датата на пристигане не се дължи такса. При анулиране на корпоративни мероприятия по-малко от петнадесет работни дни се дължи сумата за всички договорки, направени и потвърдени към момента на анулиране, плюс 50% от предплащането/депозита.

8. При по-ранно напускане от резервирания престой се дължи една допълнителна нощувка.

9. На гости, които при предишно свое посещение са нарушили Правилата на хотелски комплекс Rocca Resort, може да бъде отказана резервация.

10. Комплексът има право да откаже резервация на гост, който е правил резервация, без да пристигне и без да ни уведоми за отмяната на резервацията.

11. Ако гост закъснее повече от дванадесет часа, резервацията му се анулира без уведомление.

12. Комплексът си запазва правото по всяко време да променя цените на предлаганите услуги, както и условията за ползването им.

Актуализацията на цените и условията на уебсайта следва да се извърши до тридесет дни от промяната им.

II. НАСТАНЯВАНЕ И НАПУСКАНЕ:

1. При пристигането си гостът е длъжен да представи документ за самоличност (лична карта, задграничен паспорт, шофьорска книжка) и да попълни адресна карта.

2. Настаняването на гостите на комплекса се извършва след 14:00 часа.

3. Услуги, като ранно настаняване (преди 14.00 часа) и късно напускане (след 11.00 часа), се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи в комплекса и отсъствие на резервации за исканите дати и часове, и се заплащат съгласно тарифите на хотелския комплекс.
4. Можете да удължите пребиваването си в комплекса, при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на комплекса.

5. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това, колко часа е останал гостът в комплекса.

6. В деня на заминаването си, гостите на комплекса са длъжни да освободят помещението до 11:00 часа.

7. При напускане на комплекса гостите са длъжни да заплатят повредена или изгубена ключ карта/ключ по време на престоя им.

8. При напускане на комплекса всички щети и/или липсващи предмети, неупоменати (за които не е съобщено своевременно) при настаняването на гостите, се заплащат от тях по цени, съгласно ценоразписа на комплекса.

9. Гостите пристигат и напускат комплекса само през централния вход на хотела/комплекса (входа за посетители) и след уведомяването на рецепцията.

III. ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ:

1. Комплексът може да откаже предоставянето на услуги на гост, който не представи документ за самоличност и/или откаже да попълни адресна карта.

2. Гостите на комплекса носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество собственост на комплекса и/или на трети лица.

3. Гостите на комплекса носят солидарно материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество, собственост на комплекса и/или на трети лица, от техни посетители на територията на комплекса.

4. Комплексът не носи отговорност за забравени или откраднати вещи, не предадени на съхранение или оставени без надзор.

5. Закуската се сервира в ресторанта на комплекса от 8:00 часа до 10:00 часа. Ако желаете да закусите по-рано, моля, обърнете се към рецепцията на комплекса предишната вечер до 18:00 часа, за да Ви приготвим сух пакет.

6. Обядът се сервира на блок маса или по меню от 12:00 часа до 01:30 часа. Напитки и храни на свободна консумация по менюто на ресторанта се сервират съгласно работното време и цени на ресторанта.

7. Вечерята се сервира на блок маса или по меню от 19:30 часа до 21:30 часа през лятото и от 19:00 часа до 21:00 часа през останалите сезони. Напитки и храни на свободна консумация по менюто на ресторанта се сервират съгласно работното време и цени на ресторанта.

8. Гостите и посетителите на комплекса са длъжни да спазват определен начин на обличане при посещение на ресторанта и на територията на комплекса – облеклото да бъде спортно или елегантно. Нежелателно е влизането пребиваването в ресторанта и заведенията за развлечения, както и в общите части на комплекса, с изключение на басейна и обособената зона за почивка около него, с джапанки, къси панталони, по бански и в не добър външен вид.

9. Гостите на комплекса трябва да са с поведение, което не накърнява добрите нрави и не пречи на почивката останалите гости на комплекса, а в следобедните часове между 14:00 часа и 16:00 часа, и нощните след 22:30 часа стриктно да пазят тишина.

10. При излизане от помещението за почивка гостите на комплекса са длъжни да затварят прозорците, крановете за вода, да изключат електроуредите, да заключат помещението и предадат ключ картата/ключа на рецепцията.

11. Влизането в хотелската или вилната част на комплекса на външни посетители се осъществява единствено след разрешение от рецепцията и представяне на документ за самоличност, и регистриране на посещението. Пребиваването им след 21:00 часа е разрешено след заплащане на нощувка.

12. На територията на комплекса работи система за видео наблюдение (с изключение на тоалетните, хотелските стаи, апартаментите и вилите). Ползвайки услугите на комплекса, Вие се съгласявате с видео наблюдението.

13. При констатиране на нарушения на вътрешния ред в хотелския комплекс, накърняване доброто име и престижа на комплекса, законите и правовия ред в страната, администрацията на комплекса има право по всяко време да прекрати взаимоотношенията с гостите и престоя им в комплекса. Заплатените от гостите суми за резервация и нощувки не се възстановяват.

14. На разположение на гостите на комплекса е мини бар (мини хладилник). В случай че не желаете да използвате мини бар услугата, моля, уведомете рецепцията. Не е разрешено поставянето на собствена храна и напитки в мини хладилника. Мини бара се зарежда ежедневно. Употребените или увредените от Вас артикули се заплащат според ценоразписа на комплекса.

15. Всички разходи направени от администрацията на комплекса при престоя на гостите, които не са включени в цените за нощувки, промоции или пакети, са за сметка и са дължими от гостите на комплекса.

IV. НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОМПЛЕКСА СЕ ЗАБРАНЯВА:

1. Внасянето и използването на електронагревателни  или други отоплителни уреди и съоръжения.

2. Внасянето и използването хранителни продукти и алкохол в стаите и помещенията, извън тези определени за хранене.

3. Вдигането на шум, пеенето, викането, бягането, хазарта и шумните празненства.

4. Употребата на открит огън, внасянето и складиране на леснозапалими, взривни, или обемисти предмети (багажи), оръжие, бои, химикали, мотоциклети, велосипеди или други неразрешени от управата предмети и материали.

5. Пушенето извън регламентираните за целта места.

6. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, в това число и употребата на наркотични вещества.

7. Внасянето на домашни или други животни.

8. Разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията в комплекса, без изричното съгласие на управата на комплекса.

9. Изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) извън територията на комплекса.

10. Воденето на външни лица в стаите за пребиваване, без разрешение от администрацията на комплекса. Посетителите е желателно да се посрещат във фоайето на хотела или ресторанта.

11. Влизането на гостите на комплекса или външни лица в сервизни помещения, стаи за персонала, други спомагателни помещения или помещения наети от трети лица.

12. Агресивното поведение и действия, застрашаващи здравето и имуществото на околните.

13. Паркирането на автомобили, или други превозни средства, на входовете и изходите на комплекса, както и в тревните площи и градинките.

Oт ръководството