Поверителност

Rocca Resort

Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни (GDPR)

ГЛОБАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА Rocca Resort.

Последно актуализиране: 23 май 2018 г.

Настоящата декларация за поверителност („Декларация“) се прилага за  хотелски комплекс Rocca Resort, и неговите дъщерни дружества. Настоящата Декларация служи за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате някой от нашите обекти или от други източници. Макар и настоящата Декларация да описва подробно практиките, които сме възприели в Rocca Resort в глобален аспект, местните закони може да се различават и някои юрисдикции може да налагат ограничения върху нашите дейности, свързани с обработването (например определени юрисдикции може да изискват потвърждаване на съгласие за изпращане на маркетингови съобщения). Поради тази причина нашите действителни практики в тези юрисдикции може да са по-ограничени от описаните в настоящия документ, за да можем да осигурим съответствие с месните изисквания. Ако сте местно лице в Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, вижте Приложение 1 за допълнителна информация относно използването от страна на Rocca Resort на Вашата лична информация.

С използването на който и да е от нашите продукти или услуги, и/или с приемането на настоящата Декларация, като например в хода на регистрация за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на лични данни, както е описано в настоящата Декларация.

Имайте предвид, че настоящата Декларация не се прилага за начина, по който обработваме лични данни от името на или съгласно указанията на трети лица, като например авиокомпании, фирми за даване на автомобили под наем и други доставчици на услуги, фирми, които организират или предлагат пакетни туристически услуги, маркетингови партньори или корпоративни клиенти.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите, и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: Вашето име, пощенски адрес, адрес за плащане, имейл адрес, телефонен номер, информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение на собственост; участие в програма за членство или за лоялни клиенти (включително съвместно участие с други марки или други програми); участие в конкурс, лотария или маркетингова програма (дори и да не сте настанени в комлекса ни); информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; лични характеристики, националност, доход, номер на паспорт/ лична карта/шофьорска книжка и дата , място на издаването им и валидност; история на пътувания; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, които можете да вкарате в обектите ни; прегледи и мнения за нашето портфолио с търговски марки или обекти (ако са идентифицирани или свързани с Вас); членство и членски номер в програми за редовни авиопътници или програми на туристически партньори; резервирани пакети за хотел, самолетен билет и автомобил под наем; групи, с които сте свързани при престои в хотели; информация, предоставена за членски програми и при създаване на акаунти; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.

Възможно е да изискаме данни за придружители при пътуване, включително имена и номера на редовни авиопътници, както и възрастта на шофьора на автомобила под наем. Също така може да събираме информация, свързана с разговори, включително чрез запис и проследяване на обаждания за обслужване на клиенти с цел осигуряване на качеството и обучение, както и други комуникации, като съобщения в приложения и SMS.

Освен това събираме и други лични данни в определени случаи, като например:

 • Проучвания: Може да Ви помолим за демографски данни и други лични данни в потребителски проучвания.
 • Събиране на информация в обекта:Събираме допълнителни лични данни при регистриране в нашите обекти, включително данни, които може да се изискват съгласно местните закони. Може също така да използваме система за скрито наблюдение и други мерки за сигурност в нашите обекти, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в нашите обекти (чрез карти за достъп и други технологии). Може да използваме и система за скрито наблюдение и други технологии за запис на звук или видео, за да осигурим защита на нашите служители, гости и посетители в обектите ни, когато това е позволено от закона. Освен това може да събираме и лична информация във връзка с услуги в обектите, като услуги „консиерж1“, фитнес клубове, спа центрове, мероприятия, детегледачески услуги, наем на оборудване .
 • Профили за мероприятия:  Ако планирате мероприятие с нас, събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата организация (име, годишен бюджет и брой спонсорирани мероприятия на година). Също така събираме и информация за гостите, които са част от вашата група или мероприятие. Ако ни посетите като част от група, може да разполагаме с предоставени ни от групата лични данни за Вас и да получавате предложения от нас в резултат на Вашия престой в група или посещение на мероприятие в зависимост от Вашите предпочитания и доколкото това е позволено от закона. Ако ни посетите като участник в мероприятие, може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието, доколкото това е позволено от закона. Ако сте организатор на мероприятие, също така може да споделим информация за мероприятието Ви с доставчици на услуги трети лица, които може да Ви предлагат услугите си за мероприятия, доколкото това е позволено от закона.
 • Социални мрежи: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи, спонсорирани от Rocca Resort, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси за снимки, като например заснети по време на Вашия престой при нас, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения или други промоции.
 • Изпрати на приятел:  Спорадично може да Ви предлагаме функция, която Ви позволява да изпратите електронна картичка или да споделите съобщение с приятел по друг начин. Ако решите да използвате тази функция, ще Ви подканим да предоставите името и имейла на получателя заедно с текста на всяко съобщение, което изберете да изпратите. Използвайки тази функция, Вие декларирате, че имате право да използвате и да ни предоставите името и имейл адреса на получателя за тази цел.

Освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да заключим информация за Вас от данните, които ни предоставяте, или от Друга информация, която получаваме.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Може също така да събираме информация за Вас от трети лица, включително нашите партньори за авиолинии, платежни карти и други,  от Вашите услуги за социални мрежи в съответствие с настройките Ви за тези услуги и от други източници, които са трети лица и имат право по закон да споделят данните Ви с нас. Ние използваме и споделяме тази информация (и може да добавим тази информация към останалата информация, с която разполагаме за вас) за целите, описани в настоящата Декларация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ зА ВАС

Използваме Вашите лични данни по много начини, включително с цел предоставяне и персонализиране на услугите, които заявявате и очаквате от Rocca Resort, осигуряване на гостоприемството в стаята и навсякъде в нашите обекти, което очаквате, провеждане на директен маркетинг и промоции, и както е описано по-подробно по-долу. Ние ще поискаме Вашето съгласие преди обработката на Вашите данни, когато това се изисква от приложимото законодателство.

Ние сме длъжни да събираме определени данни, включително Вашето име, адрес, информация за плащане и, в някои държави, информация за пътни документи, за да обработим Вашата резервация. Неуспех при предоставяне на тази информация ще доведе до невъзможността ни да обработим резервацията Ви.

 • Управление на услуги:Използваме Вашите лични данни за управление на програмите, в които участвате, включително предоставяне на достъп до информацията за Вашия акаунт, като например състояние на награди и предложения, на чиито условия отговаряте; за изпълнение на услуги, които са част от тези програми;
 • Планиране на срещи и мероприятия: Може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информация относно планиране на срещи и мероприятия.
 • Маркетинг и комуникации:В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме бюлетини, промоции и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения по време на престой, уведомления във връзка с акаунти и потвърждаване на резервации, да Ви изпращаме маркетингови съобщения и да провеждаме проучвания, лотарийни залагания, лотарии и други конкурси. Може да предоставяме тези комуникации чрез имейл, поща, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, съобщения в приложенията и други средства (включително съобщения в обектите, като например чрез телевизията в стаята Ви). С Ваше съгласие също така използваме генерирано от потребителите съдържание (например снимки) от услугите за социални мрежи за предоставяне на визуални реклами или на нашите уеб сайтове и в нашите приложения. Може също така да събираме информация за Вашата платежна карта, която може да се добавя към личните данни и да се използва от Rocca Resort или търговските й партньори за разпознаване на типа на Вашата карта,  и/или банката или мрежата на картата, за да Ви представим и/или изпратим насочени маркетингови съобщения въз основа на Вашия метод на плащане и в зависимост от Вашите предпочитания за получаване на съобщения. Може също така да си партнираме с трети лица, за да разберем дали посетител на наш обект има предложение за отстъпка при незабавно плащане, свързано с платежната му/й карта, и да предоставим на посетителя реклами и информация, разясняващи как да се възползва от това предложение по време на престой в хотелския комплекс.
 • Подобрения на услуги: Може да използваме Вашите лични данни за извършване на подобрения на услугите на Rocca Resort и за да гарантираме, че нашите обекти, продукти и услуги представляват интерес за Вас. Също така използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим очакваното ниво на гостоприемство в стаята и на територията на нашите обекти. Това може да включва предоставяне на възможност за управление на технологиите във Вашата стая чрез нашия уебсайт или приложения от личните Ви устройства. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим хотелската сметка по имейл. Ваша отговорност е да гарантирате, че сте ни предоставили точния (и предпочитан) имейл адрес за връзка с Вас. Ако направите резервация на името на друго лице чрез Вашия имейл адрес, информация за резервацията, фактура или друга информация на това лице ще се изпрати на Вашия имейл адрес.
 • Точност, анализ и персонализиране на данните: Също така може да обобщим Вашите лични данни с информация от източници трети лица с цел поддържане на информацията актуална и за анализ. Може също така да се осланяме на информация от трети лица с цел предоставяне на по-добро и по-персонализирано обслужване. Ако например свържете Вашите услуги за социални мрежи или други акаунти с нашите услуги, може да използваме тази информация, за да Ви предоставим по-лично и социално изживяване при нас, или да я споделяме и използваме съгласно описаното на друго място в настоящата Декларация.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ

За да Ви предложим очакваното ниво на гостоприемство и най-доброто обслужване, може да споделяме Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги и други трети лица, както е описано подробно по-долу:

 • Програма за електронно фактуриране:  Ако получите по имейл обобщение с подробни данни за стоките и услугите, предоставени Ви по време на Вашия престой, ще се сподели с доставчика на платежната карта и ако участвате в корпоративна програма за фактуриране и използвате корпоративна платежна карта, доставчикът на платежната карта може да сподели обобщението с Вашия работодател. След като предадем Вашите данни, се прилагат правилата за поверителност на Вашия работодател, на съответния доставчик на платежната карта и издателя на картата.
 • Групови мероприятия и срещи:  Ако посетите Rocca Resort като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.
 • Търговски партньори:  Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения въз основа на изживяването Ви в нашите обекти, и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори. Например може да помогнем при уреждането на автомобил под наем или други услуги от нашите търговски партньори, както и да споделим лични данни с нашите търговски партньори, за да предоставим тези услуги. Може също така да споделяме Вашите лични данни, като например имейл адреса Ви, с нашите корпоративни партньори в областта на туризма, за да им помогнем при оценката на съответствието с правилата за пътувания или участие в специални ценови планове или да участваме в маркетингови дейности със съвместно участие на други марки заедно с нашите корпоративни партньори в областта на туризма. Възможно е нашите партньори да могат да Ви предоставят по-подходящи предложения въз основа на информация, която споделяме за Вашето изживяване в нашите обекти. Освен това може да разрешим на нашите партньори трети лица да Ви разпознават, когато посещавате уеб сайтовете или приложенията им, или да Ви разпознават като техен клиент, когато посещавате уебсайтове или приложения на Rocca Resort, за да могат да Ви предоставят по-подходящи предложения. Може да споделяме анонимизирана версия на Вашия имейл адрес с трети лица, използвайки наличните мерки за защита, така че те да го обединят със собствените си анонимизирани имейл адреси, за могат да Ви изпращат реклами онлайн и по имейл от наше име.
 • Съвместно спонсориране на промоции:  Може да уастваме в съвместно спонсорство на промоции, лотарийни залагания, лотарии, състезания или конкурси с други фирми и осигуряваме награди за лотарийни залагания и конкурси, спонсорирани от други фирми. Ако се включите в някое от тези лотарийни залагания или конкурси, може да споделим Вашите данни със съвместни спонсори или спонсор трето лице.
 • Услуги в обекта:Може да споделяме лични данни с доставчици трети лица, които предоставят услуги в обектите като „консиерж“, спа процедури, ресторантьорски или други услуги.
 • Доставчици на услуги:  Разчитаме на трети лица, които да предоставят услуги и продукти от наше име, и може да споделяме Вашите лични данни с тях, както е целесъобразно. По принцип нашите доставчици на услуги са договорно задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да използват или споделят Вашите лични данни по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме доставчици на услуги, за да Ви съобщават новини или да Ви предоставят промоционални материали и материали за транзакции от наше име, включително персонализирани онлайн и мобилни реклами в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки. Rocca Resort ще работи само с лица, които предлагат метод за отписване от такава рекламна дейност. Може също така да споделяме информация с доставчици на услуги, които Ви дават възможност да създавате маршрути чрез избор на обекти, дейности и ресторанти от списъци, които сме персонализирали за Вас въз основа на предпочитанията Ви и данни от трети лица.
 • Бизнес транзакции:  В процеса на развитие на дейността си може да продаваме, закупуваме, преструктурираме и реорганизираме дейности и имущество или да преустановим дейността си като управител или франчайзодател на хотел, който в момента е част от нашето портфолио. В тези случаи Rocca Resort може да прехвърля, продава или предава събраната информация без ограничение, друга информация (описана по-долу) и лични данни, на едно или повече свързани или несвързани трети лица във връзка с тези бизнес транзакции. В степента, в която се изисква от местните закони, ще предоставяме уведомление за намерението си да прехвърлим лични данни на трето лице за тази цел и разяснение относно начина, по който можете да възразите срещу такова прехвърляне.
 • Телемаркетинг:Ако отседнете в наш хотел, може да споделим Вашия телефонен номер в рамките на портфолиото с търговски марки на Rocca Resort,  за телемаркетингови цели в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. Също така от партньорите ни или от други източници може да получим телефонния Ви номер, който може да използваме за телемаркетингови цели.
 • Други:  Освен това Rocca Resort може да разкрие лични данни, за да: (а) се съобрази с приложимите закони, (б) отговори на запитвания от страна на правителството или искания от страна на обществени органи, (в) се съобрази с наличните законови процедури, (г) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на Rocca Resort, посетителите на сайта, гостите, служителите или обществото, (д) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (е) прилага правилата и условията на нашите уебсайтове и (ж) реагира в спешни ситуации.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Когато посещавате и използвате уебсайта и приложенията на Rocca Resort, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви, за използването на сайта от Ваша страна, като например каталог със сайтoвете, които посещавате, и броя на посещенията Ви на нашите сайтове („Друга информация“). Използваме Друга информация и данни, получени от трети лица, за да Ви предоставяме имейл, онлайн (на нашите сайтове или други сайтове) и мобилни реклами. Също така може да използваме Друга информация, за да дадем възможност на партньори трети лица да Ви разпознават като гост на Rocca Resort когато посещавате техен уебсайт или приложение, или да Ви разпознават като техен клиент, когато посещавате уеб сайтове или приложения на Rocca Resort, за да могат да Ви предоставят по-подходящи предложения.

Ние използваме бисквитки и други технологии (като например „пикселни етикети“, „уеб маяци“, „чисти GIF“, връзки в имейли, JavaScript, ИД на устройства, назначени от Google или Apple, или подобни технологии), за да получим тази информация. Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра (вижте помощното меню на браузъра си, за да научите как да изтриете или блокирате Бисквитки). Rocca Resort не носи отговорност за настройките на Вашия браузър. Можете да намерите добри и прости инструкции за управлението на бисквитките за различните типове уеб браузъри на www.allaboutcookies.org.

За гражданите на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и Великобритания: Ако се намирате в Европа, можете също да променяте своите предпочитания за бисквитките, като за целта трябва да направите промени в „Настройки на бисквитките“ от диспечера за съгласие за приемане на бисквитки, който можете да намерите тук: Предпочитания за бисквитките.

Можете да научите повече за рекламирането в съответствие с интересите и да се откажете от използването на бисквитки с цел съобразяване на съдържание или реклама от страна на нашите доставчици и други рекламодатели, като посетите http://optout.networkadvertising.org/#!/ и http://www.aboutads.info/choices.

Към момента не отговаряме на сигнали „Не проследявай“ или подобни други механизми.  За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки.

Може да използваме събраната и обобщена от нас информация или анонимизирани лични данни, получени от трети лица, за да научим повече за нашите потребители (например може да използваме обобщена информация, за да определим процента на нашите потребители с определен телефонен код). Това включва демографски данни, като дата на раждане, пол и семейно положение, подразбиращи се търговски интереси, като любими продукти или занимания и друга информация, която може да събираме от Вас или от трети лица.

Тъй като Другата информация не разкрива Вашата самоличност, може да разкриваме тази информация за всякакви цели, когато това е позволено от закона.  В някои случаи може да комбинираме Друга информация с лични данни. Ако комбинираме Друга информация с лични данни, комбинираната информация ще бъде третирана като лични данни в съответствие с тази Декларация.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Терминът „чувствителна информация“ се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността. В някои юрисдикции мобилните телефонни номера, данните за местоположението и информацията, съдържаща се в документите за самоличност, също се считат за чувствителна информация.

По принцип не събираме чувствителна информация, освен ако не е предоставена доброволно от Вас или ако не сме длъжни да го направим съгласно приложимите закони или разпоредби. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания).

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА

Не събираме съзнателно лични данни от лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение.

МОБИЛНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ, БАЗИРАНИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Може да предоставим мобилни приложения, които можете да изтеглите на Вашия смартфон или мобилно устройство. Тези приложения имат множество функции, които подобряват изживяванията на клиентите. Освен предоставянето на услуги приложенията ни може да събират лични данни и Друга информация, които ще се използват в съответствие с тази Декларация. Например, когато правите или променяте резервация, включително за получен като награда престой, от Вас ще се изиска да предоставите определени лични данни, като например Вашите идентификационни данни в Rocca Resort или друга информация, както е необходимо.

Ако разрешите на нашите мобилни приложения достъп до информацията за местоположението на Вашето мобилно устройство, мобилните ни приложения може да използват технологията за глобална система за позициониране (GPS) и други технологии (например безжични предаватели, известни като маяци), за да Ви предоставят информация и предложения въз основа на местоположението на Вашето устройство. Маяците ни позволяват да събираме информация за Вашето местоположение в участващи хотели чрез комуникация с мобилни устройства в обхват. Може да използваме тази информация за местоположение, за да подобрим Вашето изживяване в обектите чрез изпращане на насочени известия и друго съдържание до Вашето мобилно устройство, предоставяне на помощ при навигация, докато се движите из нашите обекти, и изпращане на информация и предложения до Вас за продукти, услуги или дейности, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас. Може да споделяме тази информация с трети лица, включително търговски партньори и доставчици на услуги, с цел предоставяне на информация, предложения и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Можете да прекратите или ограничите събирането на информация за местоположението, като промените настройките в приложението Rocca Resort или настройките на Вашето устройство.

Може да  предоставяме и функции „консиерж“ в реално време или виртуално, които могат да бъдат предварително инсталирани на Вашето уеб-съвместимо мобилно устройство на Rocca Resort или да се изтеглят като част от приложението. Така например можете да комуникирате директно с хотела, да поръчате услуги от хотела, като обслужване по стаите или услуга за паркиране на автомобил, да посещавате нашите уебсайтове, да посещавате уебсайтове на трети лица, включително местни атракции и социални мрежи, и да правите резервации. Хотелът ще осъществява достъп до и използва Вашите лични данни (например Вашето име,  номер за потвърждение, дати на регистриране и напускане и номер на стая) при предоставянето на тези услуги „консиерж“. Ако заявите комуникация чрез SMS (текстово съобщение), ще е необходимо да предоставите Вашия телефонен номер и оператор. Може също така да комуникираме с Вас чрез приложения за дигитални съобщения на трети лица. В този случай се прилагат правилата за поверителност на тези услуги.

Ние предлагаме всички тези мобилни и базирани на местоположението услуги само в степента, позволена от приложимите местни закони.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Нашият сайт и нашите мобилни приложения може да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Вземете под внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети лица. Ако предоставите информация на и използвате сайтове на трети лица, се прилагат правилата за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете правилата за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, преди да изпращате лични данни.

Rocca Resort може също така да си сътрудничи с ограничен брой доставчици на интернет с цел предлагане на достъп до интернет на нашите гости. Използването на услуга за интернет в обектите от Ваша страна се регулира от условията на използване и правилата за поверителност на доставчика на интернет трето лице. Можете да осъществите достъп до тези правила и условия, като използвате връзките на страницата за влизане в услугата или отидете на уебсайта на доставчика на интернет.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Rocca Resort ще предприеме мерки в рамките на разумното, за да: (а) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване и (б) поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо. Rocca Resort използва динамичен вътрешен екип от специалисти по сигурността на информацията, които отговарят за създаването, актуализирането и управлението на програмата за сигурност на Rocca Resort. Екипът за „Глобална информационна сигурност“ на Rocca Resort отговаря за, наред с други задължения, наблюдението на системите ни за потенциални прониквания, реакцията при потенциален инцидент, поддържане сигурността на информацията на ниво собственост, редовно преразглеждане и актуализиране на контролите за сигурност, които Rocca Resort използва за защита на данните и осигуряване на обучение по Програмата за информационна сигурност на Rocca Resort. В случай на инцидент, свързан със сигурността, Rocca Resort ще уведоми регулаторните органи и/или потребителите, както се изисква от приложимите закони или подзаконови актове.

Ние също изискваме от нашите доставчици на услуги, с които споделяме лични данни, да положат разумни усилия за осигуряване на поверителността на Вашите лични данни. За онлайн транзакции използваме технологични средства в рамките на разумното за защита на личните данни, които ни изпращате чрез нашия сайт. Въпреки това, за съжаление, няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна.

С цел защита на Вашата поверителност, моля, не ни изпращайте номера на платежни карти или други поверителни лични данни по имейл.

Може да се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение или по телефона, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни или данни за платежната Ви карта, ако е необходимо. Може да изискаме данни за платежната карта по телефона само когато правите резервация или резервирате промоционален пакет. Няма да се свързваме с Вас, за да поискаме Вашата информация за влизане в акаунт в Rocca Resort. Ако получите такъв тип молба, не трябва да отговаряте на нея. Бихме искали също да Ви помолим да ни съобщите за това на info@roccaresort.com .

ПРОМЯНА И ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В рамките на приложимите закони Вие можете да помолите да Ви информираме за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е подходящо, да оттеглите съгласието си за обработка на дадени данни и/или да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване на Ваши лични данни, които поддържаме в нашата активна база данни. Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в сроковете, определени от приложимото право съгласно изискванията на закона. Когато това е разрешено от закона, можем да начислим съответна такса, за да покрием разходите в отговор на искането. Тези молби могат да бъдат подадени лично или по имейл . За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте регистрирали или сте ни предоставили по друг начин. Моля, запомнете, че ако направите такава заявка, може да нямаме възможност да Ви предоставим същото качество и разнообразие от услуги, с които сте свикнали.

Освен това при определени обстоятелства въз основа на приложимото законодателство можете да поискате да престанем да споделяме Ваши лични данни с нашите бизнес партньори или Rocca Resort да престане да използва Ваши лични данни, като се свържете с нас на имейла или пощенския адрес, посочени по-горе. Ние ще се постараем да отговорим на тези молби в съответствие с приложимите закони.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Декларация, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони. Запазваме личната информация, събрана, за да изпълним резервации за гости в продължение на пет години след завършване на престоя. Запазваме друга лична информация за по-кратки срокове, ако е възможно и ако това е разрешено от закона.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

ИЗБОР – МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Ако сте ни предоставили информация за връзка (пощенски адрес, номер на факс, имейл адрес или телефонен номер), може да пожелаем да Ви уведомяваме в зависимост от посочените от Вас предпочитания за наши продукти и услуги или да Ви каним да участвате в събития по и чрез имейл, онлайн реклама, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, уведомления в приложенията, пощенско писмо, нашия център за обаждания за обслужване на клиенти и други средства (включително съобщения в обектите, като например телевизия в стаята Ви).

Ако предпочитате да не Ви изпращаме маркетингови материали по имейл, можете да се отпишете по всяко време. Изпълняването на заявките за отписване може да отнеме до десет работни дни.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА

Можем да променяме спорадично тази Декларация. Ще разберете кога тази Декларация е била актуализирана, като проверите датата в началото на Декларацията. Всички промени в нашата Декларация ще влязат в сила при публикуването на променената Декларация на сайта. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги и/или приемането на актуализираната Декларация след такива промени Вие приемате действащата към момента променена Декларация.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация или за начина, по който Rocca Resort обработва личните Ви данни, или ако желаете да ни предоставите комплимент или оплакване, можете да се свържете с нас по имейл:

info@roccaresort.com

тел: 0899941094

Ще отговорим в рамките на 30 дни или по-скоро, ако е приложимо.

B cлyчaй нa нapyшaвaнe нa пpaвaтa Bи cъглacнo пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo зa зaщитa нa личнитe дaнни, имaтe пpaвo дa пoдaдeтe жaлбa дo Koмиcиятa зa зaщитa нa личнитe дaнни, ĸaĸтo cлeдвa:

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни:

Aдpec гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2

Teлeфoн02 915 3 518

Интepнeт cтpaницa          www.cpdp.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЕЗИДЕНТИТЕ НА ЕИП

За физически лица, които пребивават в ЕИП, това приложение описва допълнителна информация, която Rocca Resort се задължава да Ви предостави, както и някои права, които имате във връзка с обработката на личната Ви информация, съгласно приложимите местни закони. Това Приложение ще контролира дотолкова, доколкото не противоречи на която и да е разпоредба в основния текст на тази Декларация.

Администратор: за повече информация за обектите на Rocca Resort, които обработват Вашата лична информация.

info@roccaresort.com

Служител по защита на данните: Можете да се свържете със Служителя по защита на данните на Rocca Resort на имейл адрес  info@roccaresort.com

Цели и правна основа за обработка: Rocca Resort обработва личната Ви информация за целите, изложени в раздели 4 (Използване на лични данни, събрани за Вас) и 5 (Лична информация, която споделяме) на главното съдържание на тази декларация.

Правните основания за дейностите по обработка на Rocca Resort включват обработването на такава информация, която е необходима, за да се спазят нашите договорни задължения, спазването на нашите правни задължения, защитата на безопасността на нашите служители, гости и други, за нашите законни бизнес интереси и съгласно Вашето съгласие.

Специфичното правно основание за обработката на Вашата лична информация се основава на целта, за която тази информация е предоставена или събрана:

 • Проучвания:Попълването на проучванията е доброволно – обработваме получената от проучванията информация въз основа на Вашето съгласие и в подкрепа на нашите бизнес интереси, включително маркетинг, подобрения на услугите и анализи.
 • Събиране на информация в обекта:
  • Когато правите резервация и когато престоявате в някой от нашите хотелски имоти, ние обработваме Вашето име, адрес, информация за контакт, както и подробности за престоя Ви (ден и час на пристигане и заминаване, информация за превозното средство и информация за пътувания или престой) въз основа на нашите договорни отношения с Вас. Ние също така обработваме такива данни за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг, подобряване на услугите, администриране на нашата програма и анализ и персонализация на услугите, както е описано в Раздел 4 oт нашата Глобална декларация за поверителност (по-горе).
  • Събираме допълнителна лична информация по време на регистрацията/настаняването в нашите имоти (като национален идентификационен номер или паспортна информация), ако това е необходимо, за да спазим нашите правни задължения.
  • Може също така да използваме вътрешна система за видео наблюдение и други мерки за сигурност в нашите обекти, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в нашите обекти (чрез карти за достъп и други технологии).
  • Ние обработваме лична информация във връзка с услуги, свързани с имота (като консиерж услуги, здравни клубове, минерални извори, дейности, услуги за гледане на деца, наемане на оборудване и функционалността на цифровия ключ), за да Ви предоставим услугите и за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг, подобрения на услугите и анализ и персонализация на услугата, както е описано в Раздел 4 oт нашата Глобална декларация за поверителност (по-горе).
 • Профили на събитията:Ние обработваме личната информация, получена във връзка с Вашето събитие, въз основа на нашите договорни отношения с Вас и за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг, подобряване на услугите, анализи и персонализация на услугите, както е описано в Раздел 4 oт нашата Глобална декларация за поверителност (по-горе).
 • Социална медия:Участието в дейности в социални медии и предложения, спонсорирани от Rocca Resort, е доброволно – обработваме информацията, получена от участието в социални медии, въз основа на Вашето съгласие и в подкрепа на свързаните с него бизнес интереси, включително за маркетинг, подобрения на услугите и анализи и персонализация на услугите, описани в Раздел 4 от нашата Глобална декларация за поверителност (по-горе).
 • Промоции и лотарии: Участието в лотарии, състезания и други промоционални предложения е доброволно – ние обработваме информацията, получена от такова участие, въз основа на Вашето съгласие и, както е необходимо, за да администрираме предложението. Също така използваме определени данни за нашите бизнес цели, включително за маркетинг, подобрения на услугите и анализ и персонализация на услугите, както е описано в Раздел 4 от нашата Глобална декларация за поверителност (по-горе).

Директен маркетинг: Ние използваме Вашата лична информация, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения въз основа на Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за директни маркетингови съобщения по всяко време, като се свържете с нас на адрес  info@roccaresort.com или като следвате инструкциите за отказване от абонамента в маркетинговото съобщение, или като влезете в профила си в Rocca Resort Honors и актуализирате предпочитанията си за комуникация.

 • Възможности за франчайз и собственост: Ние обработваме тази информация въз основа на нашите договорни отношения с Вас и за свързаните с нея бизнес интереси, включително поддържане и популяризиране на марката Rocca Resort и улесняване на директната комуникация между имоти в рамките на Rocca Resort.
 • Доставчици:Участието в Програмата за диверсификация на доставчици на Rocca Resort е доброволно – обработваме тази информация въз основа на Вашето съгласие и за свързаните с нея бизнес интереси, включително поддържането и подобряването на нашата програма за разнообразие.

Задържане: Запазваме лична информация за Вас за времето, необходимо за постигане на целта, за която е събрана такава информация, обикновено за срока на договорните отношения и за всеки следващ период, както е законово изисквано или разрешено от приложимото законодателство. Нашите политики за задържане отразяват приложимите давностни срокове и законови изисквания.

Права на субекта на данни: Жителите на ЕИП имат следните права:

Заявки за достъп, коригиране и изтриване: Имате право:

 • да ни помолите да потвърдим дали обработваме Вашата лична информация
 • да получавате информация за обработката на данните си
 • да получите копие от личната Ви информация
 • да поискате да актуализираме или коригираме Вашата лична информация
 • да поискате да изтрием лична информация при определени обстоятелства

Право на несъгласие за обработка: Имате право да поискате от Rocca Resort да прекрати обработката на Вашата лична информация:

 • за маркетингови дейности, включително профилиране
 • за статистически цели
 • когато такава обработка се основава на нашите законни бизнес интереси, освен ако не сме в състояние да докажем непреодолима легитимна основа за такава обработка или трябва да обработим личната Ви информация за установяване, упражняване или защита на правен иск

Право на ограничаване на обработката: Имате право да поискате от Rocca Resort да ограничи обработката на Вашата лична информация:

 • докато Rocca Resort оценява или в момента реагира на искане от Вас да актуализирате или коригирате личната си информация
 • когато такава обработка е незаконна и не искате Rocca Resort да изтрие Вашите данни
 • когато Rocca Resort вече не изисква такива данни, но искате да запазим данните за установяване, упражняване или защита на правен иск
 • когато сте изпратили възражение срещу обработка въз основа на нашите законни бизнес интереси, докато не реагираме на подобна молба

Когато ограничаваме обработката на личните Ви данни в съответствие с Вашето искане, ние ще Ви уведомим, преди да извършите повторно извършване на такава обработка.

Искания за преносимост на данни: Имате право да поискате да предоставим на Вас или на трета страна, която определите, някои от личните Ви данни в често използван, машинно четим формат. Имайте предвид обаче, че правата за преносимост на данни се отнасят само за лична информация, която сме получили директно от Вас и само когато обработката ни се основава на съгласие или изпълнението на договор.

Подаване на заявки: Вашите искания могат да бъдат изпратени чрез достъп до  info@roccaresort.com или в писмена форма. Можете също да актуализирате личните си данни, както е посочено в Раздел 12 (Промяна и достъп до Вашата лична информация) в главното съдържание на тази Глобална декларация за поверителност.

Ние ще отговорим на всички такива искания в рамките на 30 дни от получаването на искането, освен ако не съществуват смекчаващи обстоятелства, при които можем да предприемем действия в рамките на 60 дни, за да отговорим. Ще Ви информираме, ако очакваме отговорът ни да отнеме повече от 30 дена. Имайте предвид, обаче, че определена лична информация може да бъде освободена от такива права съгласно приложимите закони за защита на данните. Освен това няма да отговаряме на никакви искания, освен ако не сме в състояние да проверим по подходящ начин самоличността на заявителя. Можем да Ви поискаме разумна такса за последващи копия на данните, които поискате.

Ако имате притеснения относно нашите практики за данни или упражняването на Вашите права, можете или да се свържете с Rocca Resort на  info@roccaresort.com  или с надзорния орган в държавата.

Право на отказ от съгласие: Имате право да оттеглите Вашето съгласие за всяка обработка, която извършваме единствено въз основа на Вашето съгласие (като например изпращане на материали за директен маркетинг на Вашия личен имейл акаунт). Можете да оттеглите съгласието си за маркетингови дейности, като следвате инструкциите за маркетингови имейли или се свържете с нас на  info@roccaresort.com. За всякакви други дейности, за които сте се съгласили предварително, можете да се свържете с нас на  info@roccaresort.com

за да оттеглите това съгласие.

Сегментиране (наричано още профилиране) и автоматизирано вземане на решения: Използваме лична информация за разделяне на голяма група от потребители на подгрупи от потребители (познати като „сегменти“) въз основа на някакъв вид общи характеристики, като географско местоположение, поведение или демографски данни.

С Ваше съгласие вземаме автоматизирани решения, т.е. без човешка намеса, като използваме сегментиране и/или специфична лична информация, за да ви предложим определени предимства въз основа на Вашите характеристики (като намалени цени на стаите или други специални оферти въз основа на Вашето географско местоположение, поведение или демографски данни.

Международно прехвърляне на данни: Можем да прехвърлим личната информация, която събираме за Вас, в съответствие с целите, описани в тази декларация, в други държави.

Сегментиране (наричано още профилиране) и автоматизирано вземане на решения: Използваме лична информация за разделяне на голяма група от потребители на подгрупи от потребители (познати като „сегменти“) въз основа на някакъв вид общи характеристики, като географско местоположение, поведение или демографски данни.

С Ваше съгласие вземаме автоматизирани решения, т.е. без човешка намеса, като използваме сегментиране и/или специфична лична информация, за да ви предложим определени предимства въз основа на Вашите характеристики (като намалени цени на стаите или други специални оферти въз основа на Вашето географско местоположение, поведение или демографски данни.